Zahvaljujući predanom i stručnom radu upravnih tijela Grada Zagreba i svih institucija koji čine Urbano područje Zagreb, Grad Zagreb je odabran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao jedan od gradova za korištenje 345 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) .

Odabirom Ministarstva, Grad Zagreb se pridružuje brojnim europskim metropolama, poput Rotterdama, Amsterdama, Pariza, Madrida, Helsinkija, Praga i Varšave koji su odbrani za korištenje novog mehanizma Europske komisije za održivi urbani razvoj u EU za ostvarivanje ciljeva Europa 2020.

U skladu sa Partnerskim sporazumom RH i Europske komisije, za provedbu ITU u Hrvatskoj, predviđen je iznos od 345 milijuna eura bespovratnih sredstava iz tri fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, koji se dodjeljuju putem Operativnih programa Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

U postupak odabira za područja za provedbu ITU mehanizma pozvano je samo sedam najvećih urbanih centara, odnosno gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula.

Grad Zagreb je u ime Urbane aglomeracije Zagreb ispunio sve stroge kriterije za odabir urbanog područja na kojem će se provoditi ITU mehanizam.

Urbana aglomeracija Zagreb je najveća aglomeracija u Republici Hrvatskoj, koja okuplja četvrtinu stanovništva Republike Hrvatske na području 30 jedinica lokalne samouprave i jedina je aglomeracija u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave s područja triju županija.

Ovom odlukom će Grad Zagreb, kao sjedište Urbane aglomeracije Zagreb, dobiti na raspolaganje minimalno 700 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekte iz područja poticanja poduzetništva i zapošljavanja, zaštite i obnove kulturne baštine, cjeloživotnog i strukovnog obrazovanja, socijalne skrbi, obnove zapuštenih industrijskih i vojnih područja, javnog putničkog prijevoza i rekonstrukcije sustava toplinarstva.