Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i čelnici gradske uprave obišli su mjesni odbor Kozari Putevi u kojem se, kao i u Kozari Boku, zadnje četiri godine provode razni radovi kako bi se poboljšao standard života njegovih stanovnika. Vijeće Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak u suradnji s vijećima 16 mjesnih odbora u zadnje je četiri godine provelo 627 malih komunalnih akcija za bolji komunalni standard i kvalitetu življenja građana, ponajviše u mjesnim odborima s najvećim potrebama – Kozari Boku i Kozari Putevima. Uz podršku gradonačelnika pokrenute su brojne inicijative prema tijelima gradske uprave, podružnicama Zagrebačkog holdinga, Vodoopskrbi i odvodnji te Gradskoj plinari u svrhu realizacije niza krupnijih komunalnih i drugih projekata, stoji u priopćenju odaslanom povodom obilaska.

Asfaltiranje cesta Foto:Saša Zinaja

“Radovi su krenuli u devetom mjesecu 2014. Obnavljala se infrastruktura i gradila nova. Imali smo 11 kilometara odvodnje, 11 kilometara plina, napravili smo sportsko rekreacijski centar. Dosad smo asfaltirali sedamdesetak ulica, a još nam je ostalo nekoliko dugačkih ulica. Građani koji su imali staru kanalizaciju, iz 1950-ih, ona je kompletno vađena vani i rađena je nova kanalizacija. Svi su dobili novi šaht u svoje dvorište, s novim poklopcem. Sad nastavljamo petu etapu gdje se bavimo plinovodom. Za sljedeći mandat imamo završiti višenamjenski objekt na Radničkoj cesti, školu u kojoj trebamo proširiti boravak “, kaže Damir Tabaković predsjednik vijeća Mjesnog odbora Kozari Putevi.

Sportsko-rekreativni centar

U izgradnju kanalske mreže duge više od osam tisuća metara uloženo je više od 12 milijuna kuna, a radovi na kanalizacijskoj mreži su završeni. Radovi na plinovodu još traju – do kraja godine i završetka spomenute pete faze predviđa se da će biti izvedeno 12.3 kilometara nove mreže, a tako i dovršavanje asfaltiranja (6.4 kilometara prometnica za 2017. godinu).

Sportsko-rekreacijski centar Foto:Saša Zinaja

U projekt je dosad uloženo više od 46 milijuna kuna, a posebnu pažnju zavređuje i inicijativa mjesnih odbora Kozari Bok i Kozari Putevi za izgradnjom sportsko-rekreacijskog centra putem kojeg je istovremeno uređena zapuštena javna površina. Sportsko rekreacijski centar prostire se na 17.000 kvadratnih metara, a na njemu se nalaze dva dječja igrališta, polivalentno igralište, fitness park te dva parka za pse. Izvedeni su i radovi na javnoj rasvjeti, što znatno povećava iskoristivost centra. I zaista, objekt je jako lijepo uređen, s asfaltnim stazama koje omogućavaju komunikaciju između igrališta.
“Ono što smo ovdje napravili vrijedilo bi jedne knjige. Dvijetisućitih ovdje u devedeset posto naselja nije bilo asfalta, uopće nije bilo kanalizacije, nije bilo plina. Zamislite sreću čovjeka u Kozari Putevima kad se natkrije otkriveno, kad se izgradi infrastruktura“, izjavio je Milan Bandić.

Na obilasku naselja gradonačelnik se susreo s brojnim stanovnicima naselja i radnicima.
“Ako želite osjetiti iskonsku dobrotu, ljubav toplinu, jednostavnost, morate doći u Kozari Puteve. Ja sam ponosan na ovo. Ovo su vrijedni ljudi koji plaćaju porez i prirez i zaslužuju bolje. Ravnomjerni razvoj grada Zagreba uključuje vraćanje dostojanstva ovim ljudima“, rekao je Milan Bandić.