Uklanjanje barijera koje su rezultat nacionalnog zakonodavnog okvira na tržištu kapitala preduvjet su za stvaranje jedinstvenog europskog tržišta kapitala, a da bi se te barijere otklonile nužno je koordinirati i uskladiti aktivnosti u svim članicama EU, zaključeno je na sastanku što ga je u ponedjeljak i utorak u Zagrebu organiziralo Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) za sudionika na tržištu kapitala iz država članica EU i država jugoistočne Europe. Sastanak je dio inicijative Europske komisije (E–MIG) da se uklone prepreke koje stoje pred investitorima, a domaćinstvo ovogodišnjeg sastanka prvi je puta preuzelo Središnje klirinško depozitarno društvo, vodeća hrvatska institucija na tržištu vrijednosnih papira, koja se aktivno uključila u europske regulatorne procese na području tržišta kapitala.
“SKDD u suradnji s našim regulatorom, HANFA-om, intenzivno radi na otklanjanju barijera i stvaranju jedinstvenog pristupa rješavanju pitanja koja su vezana uz korporativne akcije. Međutim, ključna stvar je napraviti analizu postojećeg zakonodavnog okvira kako bi se sve novine iz europskog zakonodavstva što prije uklopile u hrvatsko zakonodavstvo. S obzirom na važnost i kompleksnost djelatnosti na tržištu kapitala, kako u EU tako i u Hrvatskoj, vlada mišljenje kako bi upravo depozitoriji, temeljem svoje ekspertize, trebali pojačati intenzitet angažmana na području korporativnih akcija“, rekla je Dora Matošić, predsjednica Uprave SKDD-a.
Na sastanku je sudjelovao i Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e koji je naglasio važnost ovakvih skupova jer se bave uklanjanjem prepreka koje stoje pred investitorima.
“Zemlje EU imaju različita pravila prema kojima investitori posluju, a radne grupe u pojedinim zemljama identificiraju prepreke te se na radnim sastancima izmjenom iskustava pronalaze načini da se harmnizacija na razini Europske unije što kvalitetnije provede. U tom kontekstu, Hrvatska ide u korak sa zemljama središnje Europe, štoviše, značajno smo uznapredovali te je naš rad prepoznat i pohvaljen od europskih kolega.”, rekao je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.