Allianz Grupa 2018. godine uspješno je ostvarila zacrtane ciljeve u svim svojim segmentima i održala visoku razinu kapitalne snage. Postizanje ciljeva Agende o obnovi bilo je ključno za tako dobre rezultate. Preliminarne brojke pokazuju kako je rast internih prihoda, izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio 6,1 posto, a podržali su ga svi operativni poslovni segmenti. Ukupni prihodi porasli su za 3,5 posto na 130,6 milijardi eura (u usporedbi s 126,1 milijardom eura iz 2017. godine). Istovremeno je operativna dobit skočila za 3,7 posto na 11,5 milijardi eura (u usporedbi s 11,1 milijardom eura ostvarenom godinu dana ranije), što je blizu gornje granice ciljanog raspona od 10,6 do 11,6 milijardi eura i najviše u našoj povijesti. Rast operativne dobiti prije svega je rezultat poslovanja našeg segmenta neživotnih osiguranja, koji je zabilježio snažan porast operativne dobiti od 13,3 posto, i to zahvaljujući poboljšanom omjeru troškova, manjem broju nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe, i rastu premija. Segment upravljanja imovinom također je zabilježio rast operativne dobiti zahvaljujući rastu prihoda pod utjecajem imovine klijenata pod upravljanjem (AuM). Istovremeno je, zahvaljujući nižoj investicijskoj marži na promjenjivijem financijskom tržištu, naš segment životnih i zdravstvenih osiguranja zabilježio nižu operativnu dobit.

Neto prihodi pripisivi dioničarima prošle su godine skočili za 9,7 posto na 7,5 milijardi eura (u usporedbi s 6,8 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije). Veća operativna dobit i niži porezi na dohodak više su nego nadoknadili pad rezultata naših neoperativnih stavki.

Osnovna dobit po dionici (EPS) na godišnjoj je razini porasla za 14,4 posto na 17,43 eura (u usporedbi s dobiti od 15,24 eura ostvarenoj u 2017. godini). Povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 13,2 posto (u usporedbi s 11,8 posto za cijelu 2017. godinu), dok je omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II na kraju 2018. godine iznosio 229 posto, baš kao i na kraju prethodne godine. Upravni odbor predložit će dividendu u iznosu od 9 eura po dionici, što je porast od 12,5 posto u usporedbi s dividendom iz 2017. godine.

Allianz je i u 2018. godini nastavio poboljšavati korisničko iskustvo. Tako je, primjerice, 74 posto poslovanja diljem svijeta zabilježio natprosječni tržišni indeks spremnosti korisnika na preporuku tvrtke i proizvoda (Net Promoter Score – NPS) u usporedbi sa 60 posto iz 2017. godine. Istovremeno je tzv. Inclusive Meritocracy Index (IMIX), koji mjeri liderstvo, rezultate i korporativnu kulturu, prošle godine iznosio 71 posto, što je vrlo blizu ciljane razine od 72 posto. Spomenute brojke odražavaju Allianzova nastojanja da služe klijentima i angažiraju zaposlenike na najbolji mogući način.

Osim toga, Allianz je 2018. godine zaključio i dva programa otkupa dionica u ukupnom iznosu od 3,0 milijarde eura. Sve su otkupljene dionice poništene. Na dan 14. veljače 2019. godine najavljen je i novi program otkupa dionica u iznosu do 1,5 milijardi eura.

„Iznimno sam ponosan na globalnu Allianzovu obitelj jer smo ostvarili tako sjajne rezultate. Između ostaloga, zabilježili smo najvišu neto dobit u posljednjih deset godina unatoč iznimno promjenjivom tržištu, posebice tijekom četvrtog tromjesečja“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte. „Naši klijenti i dalje se pouzdaju u nas. Stoga ćemo se, upravo zbog njih, usredotočiti na jednostavnost u sljedećem izdanju naše strategije.“

U četvrtom tromjesečju 2018. godine operativna dobit iznosila je 2,8 milijardi eura (u usporedbi s 2,8 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine): viša operativna dobit segmenta neživotnih osiguranja većinom je neutralizirana padom koji su zabilježili segment životnih i zdravstvenih osiguranja te segment upravljanja imovinom. Porast operativne dobiti u segmentu neživotnih osiguranja uglavnom je rezultat boljeg investicijskog rezultata. Dok je operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja ponajviše pala zbog niže tehničke marže u Francuskoj, operativna dobit segmenta upravljanja imovinom uglavnom je rezultat nižih naknada za uspješnost. Neto prihodi pripisivi dioničarima porasli su na 1,7 milijardi eura (u usporedbi s 1,4 milijarde eura iz istog razdoblja prethodne godine) zahvaljujući boljim neoperativnim rezultatima te nižim porezima na dohodak.

„Allianz je u 2018. godini ostvario izvrsne rezultate. Operativna dobit iznosila je 11,5 milijardi eura i tako se približila gornjoj granici najavljenog ciljanog raspona Grupe od 10,6 do 11,6 milijardi eura“, izjavio je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Zahvaljujući zdravom i kvalitetno diversificiranom poslovanju, uvjereni smo kako ćemo i ove godine nastaviti bilježiti snažne financijske rezultate. Grupa se nada kako će ove godine ostvariti operativnu dobit od 11,5 milijardi eura, plus/minus 500 milijuna eura, osim u slučaju nečeg nepredvidivog.“