JANAF d.d. certificiran je Potvrdom o sukladnosti digitalne dokumentacije kao pravno jednakovrijedne dokumentaciji u papiru od strane Hrvatskog državnog arhiva, kao prva kompanija u pretežito državnom vlasništvu. Potvrda o sukladnosti digitalne dokumentacije JANAF d.d. svrstava u kompanije koje će uskoro završiti tranziciju iz tradicionalnog modela poslovanja u potpuno digitalni.

U procesu screeninga informacijskih tehnologija, poslovnih procesa i ljudskih resursa JANAF d.d. zadovoljio je sve uvjete certifikacije. Ova potvrda jednakovrijednosti digitalne dokumentacije s dokumentacijom u papiru svim JANAF-ovim poslovnim partnerima i institucijama omogućuje fleksibilnije i brže transakcije podataka i dokumentacije u originalu digitalnim putem, što će pridonijeti učinkovitosti poslovanja i suradnje na svim razinama.

U sklopu digitalne transformacije JANAF-ovog poslovanja implementirani su digitalni procesi u poslovnim područjima financijskog planiranja te praćenja realizacije operativnog plana, zatim u vođenju investicijskih projekata gradnje, izradi ugovora, procesima likvidacije računa te arhivskom poslovanju. Poseban fokus digitalne transformacije je područje nabave robe, usluga i izvođenja radova, gdje je integracijom digitalnih sustava prema optimiziranim procesima rada napravljen najveći iskorak u smislu transparentnosti nabave, izvješćivanja i kvalificiranih autorizacija dokumenata.

JANAF d.d. je u razdoblju intenzivne digitalne transformacije poslovnih procesa i izgradnje digitalnog ekosustava do 2030., slijedeći Nacionalnu digitalnu strategiju Vlade RH u dijelu zelene i digitalne ekonomije. Cilj digitalne transformacije je optimizirati interno poslovanje učinkovitim digitalnim resursima, unaprijediti suradnju s poslovnim partnerima te posebno, biti generator i promotor digitalnog poslovanja u široj zajednici, s obzirom na svoj strateški utjecaj i položaj u hrvatskom, EU i globalnom gospodarstvu.