BOSQAR d.d. (ZSE: BSQR), holding društvo koje zajedno s ovisnim kompanijama čini BOSQAR INVEST, objavilo je u petak Izvješće o održivosti za 2023. godinu.

Izvješće detaljno opisuje postignuća Grupe u okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) inicijativama tijekom prošle godine, naglašavajući napredak u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) koji prate obveznicu povezanu s održivim poslovanjem (SLB) Grupe.

Ostvarenje ciljeva, potvrđeno od strane vanjskih revizora, odnosi se na smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanja ženskih članova u upravljačkim timovima.

Zastupljenost žena u upravljačkim timovima lani se povećala na 48%, čime je godinu dana ranije premašen cilj od 47% za 2024. godinu. Istodobno, Grupa je ostvarila i smanjenje opseg 1 i opseg 2 emisija stakleničkih plinova (GHG) od 37,8% u usporedbi s polazišnom i mjernom 2021. godinom, također godinu dana ranije u odnosu na postavljene ciljeve.

Smanjenje emisija postignuto je kroz ciljane mjere i aktivnosti usmjerene na redukciju utjecaja poslovanja Grupe na okoliš. Godine 2023. čak 66% električne energije koju je Grupa potrošila proizvedeno je iz obnovljivih izvora, što odražava predanost Grupe korištenju održive energije i smanjenju njezinog ugljičnog otiska.

Uz napore usmjerene prema smanjenju emisija stakleničkih plinova, Grupa je intenzivirala svoje strateške inicijative za poticanje raznolikosti, jednakosti i uključivosti.

Prošlu godinu tako je obilježilo i pokretanje Elevate Leadership Programa, koji je implementiran u suradnji s IEDC-Poslovnom školom Bled. Inicijativa je bila usmjerena na razvoj i rast zaposlenika kroz sveobuhvatne edukacije i jačanje profesionalnih kompetencija unutar organizacije.

“Iznimno smo ponosni na ovaj napredak na našem putu prema još većoj razini održivosti. Poduzete su važne mjere za postizanje naših ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanja zastupljenosti ženskih članova u upravljačkim timovima. Značajnije smo koristili obnovljive izvore energije na razini cijele Grupe i implementirali novu politiku jednakosti, raznolikosti i rodne ravnopravnosti. Isto tako, činjenica da je ostvarenje naših ciljeva potvrđeno od strane vanjskog revizora nas svrstava među rijetke takve poslovne aktere u Hrvatskoj. Ovo izvješće za 2023. godinu prikazuje našu predanost načelima ESG-a i ističe značajne korake koje smo poduzeli kako bismo doprinijeli pravednijoj i održivijoj budućnosti. Ova su postignuća kruna napornog rada i predanosti cijelog našeg tima“, rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR-a d.d..