U organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada u Opatiji je, 14. ožujka, započela 4. hrvatska konferencija o superviziji, tradicionalno pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. Konferencija je privukla veliku pozornost profesionalne javnosti, kako iz Hrvatske, tako i iz ostalih zemalja u regiji, što ponovno potvrđuje da je Hrvatska ključni čimbenik razvoja supervizije u regiji.
 
Zaželjevši uspješan rad sudionicima Konferencije, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Olivera Majić naglasila je da supervizija danas predstavlja nužnost. Ako kažemo da je namijenjena svim profesionalcima koji rade s drugim ljudima, doista nećemo pogriješiti tvrdeći da bi trebala biti sveprisutna u suvremenom društvu i poslovnom životu. Razvijajući čovjeka u njegovoj poslovnoj ulozi ona razvija i samu organizaciju, a razvijajući organizaciju razvija i unapređuje njenu djelatnost.
 
Zamjenica je, također, istaknula da se vrijednost i važnost supervizije ogleda u pomažućim profesijama i zanimanjima – u sustavima socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, te organizacijama civilnog društva, a temeljno im je zajedničko obilježje da su njihovi stručnjaci u stalnom i neposrednom kontaktu s korisnicima. Upravo u tim djelatnostima supervizija je omogućila značajan napredak u kvaliteti rada, smanjenju profesionalnog stresa, poboljšavanju međuljudskih odnosa i unapređenju osobnih kompetencija.
 
Prošli smo dugi put od neformalne prisutnosti supervizije do prvih primjera njezine opravdane obvezatnosti i duboko sam uvjerena da će iskustva iz sustava socijalne skrbi potaknuti pozitivnu promjenu i u ostalim sustavima koje karakterizira intenzivan i složeni rad s korisnicima. Tome će, sasvim sam sigurna, značajno doprinijeti rasprave i razmjena iskustva na ovoj konferenciji, dodala je zamjenica Majić.