U tijeku su radovi uređivanja kolnika i nogostupa u ulici Cvjetno naselje I., koje s 800 tisuća kuna financira gradska četvrt Trnje – jedna je to od stotina akcija koje se odvijaju zahvaljujući projektu decentralizacije mjesne samouprave u Zagrebu. Njime je u gradskom proračunu za 2017. mjesnim odborima i vijećima gradskih četvrti utrostručeno financiranje, ovih dana počinje daje i konkretne rezultate.

Ulica u Cvjetnom naselju je bila u lošem stanju, a prolazi uz obiteljske kuće, Osnovnu školu Cvjetno naselje i objekt Mjesnog odbora Cvjetno naselje. GČ Trnje je prošlih godina financirala uređenje okoliša i dvorišta spomenute škole, a prije dva tjedna je završeno uređivanje objekta Mjesnog odbora u vrijednosti nešto manjoj od milijun kuna. Tako je objekt Mjesnog odbora stavljen u funkciju nakon 20 godina.

U Čučerju je ishođena dozvola za gradnju dječjeg vrtića i slijedi raspisivanje javnog nadmetanja. Predviđena je gradnja zgrade na dvije etaže, površine oko 400 kvadratnih metara u tlocrtu, u kojoj će program dječjeg vrtića moći koristiti tri odgojne skupine. Zgrada je projektirana kao niskoenergetska, a ukupna cijena vrtića bit će 7,25 milijuna kuna. Radove financira Gradska četvrt Dubrava. U Klari se u Ulici Ivice Drmića ovih dana gradi novo dječje igralište vrijedno gotovo 340 tisuća kuna. Projekt financira Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad. Ugradite će se ljuljačka, klackalica, tobogan i manje sprave za igru, a od 330 kvadratnih metara površine, 160 kvadrata će biti pod antitraumatskom podlogom.

Ovakvi projekti kod kojih sami građani detektiraju životne probleme u svojim sredinama koje žele riješiti postali su stvarnost jer je ove godine svota za jedinice mjesne samouprave u gradskom proračunu povećana s 248 milijuna na gotovo 700 milijuna kuna godišnje. Novac se sada troši transparentnije, ali su građani i preuzeli obvezu da sami potaknu svoje jedinice mjesne samouprave na komunalne i druge projekte.